Տաթև համայնքի բյուջե 2019

01.06.2019

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի «Համայնքի բյուջեն և մենք» նախաձեռնության շրջանակներում վիզուալիզացվել է Տաթև համայնքի 2019 թվականի բյուջեն: Վիզուալիզացված բյուջեն ներկայացվել է Տաթև համայնքի Հարժիս, Տաթև և Հալիձոր բնակավայրերում

Նախքան Տաթև համայնքի բյուջեի վիզուալիզացումը, հանդիպումներ են կազմակերպվել Տաթև համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանի և ՏԻՄ աշխատակիցների հետ, որոնց հետ քննարկել է 2019 թվականի բյուջեով նախատեսված ծախսերն ու մինչ այժմ իրականացված ու առաջիկայի համար պլանավորված աշխատանքները:

Яндекс.Метрика